Kök Hücre tedavisinin diz ve kalça kireçlenmesi, kıkırdak hasarı tedavisinde kullanımı

Göbek çevresi cilt altı yağ dokusundan elde edilen Kök Hücre Tedavisi dokularınn onarım ve rejenerasyonunda kullanılabilecek zengin kök hücre kaynağı içermektedir.

 Kök Hücre Tedavisinin yeni damarların oluşmasını tetikleyici ( anjiyojenik) etkileri,  bağışıklık (immün) düzenleyici etkileri, anti-inflamatuvar etkileri, farklılaşmayı tetikleyici ve doku onarımını uyarıcı özellikler göstermesi rejenerasyon ve onarım mekanizmalarında etkinliğini arttırmaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda göbek çevresi cilt altı yağ dokusundan elde edilen Kök Hücre Tedavisindeki kök hücre sayısının kemik iliğinden elde edilen kök hücre sayısından yüzlerce kat daha fazla bulunduğu bildirilmektedir. Ayrıca, Kök Hücre Tedavisinin yağ dokusundan kolaylıkla elde edilebilmesi, kemik iliği kökenli tedavilere göre çok daha avantajlı olduğunun düşünülmesini sağlamıştır.

Kök Hücre Tedavisinin etkinliği kemik ve kıkırdak yaralanmalarında gösterilmiştir. Kıkırdak yenilenmesi üzerinde çalışılan bir bilimsel araştırmada kemik iliği kökenli hücreler ile karşılaştırıldığında, yağ dokusu kökenli Kök Hücre SVF tedavisinin çok daha fazla kök hücre içerdiği ve farklı hücre tiplerine hızlıca dönüşebildiği saptanmış ve eklem kıkırdağı hasarlarının tedavisinde PRP ile birlikte uygulanan kök Hücre SVF tedavisinin başarılı sonuçlar verebileceği gösterilmiştir.

Diz kireçlenmesi (osteoartrit) olan hastalarda göbek çevresi cilt altı yağ dokusundan elde edilen Kök Hücre Tedavisinin ağrıyı azalttığı ve fonksiyonu iyileştirdiği gösterilmiştir.

Kök Hücre Tedavisi kas-iskelet sistemi dokularının onarım ve rejenerasyonunda kullanılabilecek zengin kök hücre kaynağı içerir. Bu hücrelerin inflamasyonu azaltıcı ve immüniteyi düzenleyici etkileri oldukça belirgindir ve çoğunlukla PRP ile birlikte kullanıldığında doku onarıcı özellik göstermektedirler. Kıkırdak harabiyeti ile giden vakalarda Kök Hücre Tedavisi diz ve kalça eklemi tedavisinde ve femur başı avasküler nekrozu gibi hastalıkların tedavisinde başarılı sonuçlar verebilmektedir.