Kök Hücre Tedavisi eklem ve kıkırdak tamirinde etkili ve güvenlidir.

Eklem kıkırdağındaki harabiyet, yani halk arasındaki tabiriyle eklem kireçlenmesi diz ve kalça eklem ağrısı ile gider, genel toplumda sıklıkla görülür ve genellikle kendiliğinden iyileşme şansı yoktur. Geleneksel kıkırdak tamir yöntemleri uzun vadeli bir tedavi sağlamaz ve rahatsızlık önemli derecede hayat kalitesini etkiler.

Bu nedenle, kök hücre tedavileri yakın zamanda büyük önem kazanmıştır ve eklem kıkırdağını yeniden canlandırma yetenekleri ve sonuçları çok başarılı sonuçlar vaad etmektedir. Son yıllarda bilimsel çalışmalar adipoz (cilt altı yağ dokusu kökenli) kökenli kök hücrelerin (ADSC) eklem kıkırdağındaki harabiyeti engellemek ve kıkırdak tamirini sağlamak için kullanımını desteklemektedir. Yağ dokundan elde edilen Kök Hücre Tedavisi diğer otolog tedavi yöntemlerine kıyasla birçok avantaja sahiptir. Kök Hücre Tedavisi eklem rahatsızlıkları için birden fazla ameliyattan kaçınmanın avantajlarını sunmaktadır.

Kök Hücre Tedavisi diğer eklem kireçlenmesi tedavilerine göre belirgin bazı avantajlar sunmaktadır. Bunlar arasında, kıkırdak onarımına yönelik kondrositler üzerine etkisi, antienflamatuar etkileri, çok hatlı farklılaşma potansiyeli ve hasarlı olan dokuda yeni kıkırdak oluşturma yeteneği özellikle öne çıkmaktadır.

Eklemlerdeki kıkırdak bozukluklarının tedavisi için adipoz kaynaklı kök hücreler kıkırdak hücrelerinin onarımı için rejeneratif tıbbın sunduğu en yeni yeniliklerinden biridir. Kök Hücre Tedavisi’nin ilgili immün modüle edici etkileri, rejeneratif yeteneklerini daha ileri götürmektedir. Bunlar arasında  en heyecan verici gelişme, yağ dokusundan elde edilen Kök Hücre Tedavisi’nin  osteoartrit (eklem kireçlenmesi) tedavisinde son derece yararlı etkilerinin ispatlanmış olmasıdır. Şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları, yağ dokusundan elde edilen Kök Hücre Tedavisi’nin çok çeşitli diz ve kalça eklemi kıkırdak lezyonlarının tedavisinde güvenli ve yararlı olduğunu göstermektedir.

· Regenerative Engineering of Cartilage Using Adipose-Derived Stem Cells. R. Kasir et al . Regen Eng Transl Med. 2015 December 1; 1(1): 42–49.