Kök Hücre Tedavisi- SVF Tedavisi nedir? Nasıl Yapılır?

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ - SVF TEDAVİSİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Kök hücre en basit anlatımıyla kıkırdak, bağ dokusu, kas, cilt vb gibi özelleşmiş başka hücrelere farklılaşabilen, yenileştirici, onarıcı, gençleştirici hücrelerdir. Kendini yenileme yeteneğine sahip olan, bütün doku ve organları oluşturan ana hücre türleridir. Yetişkinlerdeki hücre ve dokuların yenilenmesi ve onarımı kök hücrelerle sağlanır. Kök hücre tedavisi yönteminin amacı, zenginleştirilmiş kök hücrelerin yıpranmış dokuya enjekte edilerek o dokudaki yenileşme, gençleşme ve onarımın sağlanmasıdır.  

KENDİ YAĞINIZLA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ - YAĞ DOKUSUNDAN KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Yapılan bilimsel çalışmalar, göbek çevresindeki cilt altı yağ dokusunun vücudumuzun kök hücre açısından en zengin dokusu olduğunu göstermiştir. Adipoz doku, kemik iliğinden daha fazla ve verimli kök hücrelerin olduğu ortaya konmuştur. Tedaviye başlangıç aşamasında hastanın karın, bel veya kalça bölgesinden lipoaspirasyon yöntemi ile bir su bardağı kadar yağ dokusu alınır. Bu işlem lokal anestezi altında yapılır ve alınan yağ miktarı estetik açıdan sorun teşkil edecek miktarın çok altındadır.

Alınan yağ, laboratuarda özel işleme tabi tutulur ve stromal vasküler fraksiyon adı verilen kök hücre açısından zengin sıvı elde edilir. Milyonlarca canlı kök hücre içeren bu sıvı doktor tarafından tedavi edilmek istenen bölgeye uygulanır. İşlemin en önemli özelliği dokunun alındıktan sonra bekletilmeden ayrıştırılması ve elde edilen sıvının acilen hastaya uygulanması gerekliliğidir.

Vücut dokusundaki harabiyeti gidermek, iyileştirmek, tedavi etmek üzere geliştirilen en son tedavi ise eklem içerisine yağ dokusundan elde edilen, kök hücreden zengin SVF (Stromal Vasküler Fraksiyon) sıvı injeksiyonu tedavisidir. SVF Tedavisi çok yüksek sayıda ve canlı kök hücreler ile rejeneratif (yenileştirici) onarıcı hücreler içerir.

SVF Tedavisi yönteminin en büyük avantajı, kullanılan doku hastanın kendisinden alındığı için alerjik reaksiyon, doku reddi, enfeksiyon gibi riskler taşımamasıdır.

Yetişkinlerde hücre onarımı kök hücreler ile sağlanmaktadır. Kök hücre tedavisi, çoğu hastalıkta umut verici sonuçlar ortaya koymaktadır.

Günümüzde modern tıptaki gelişmeler ile birlikte kök hücre tedavisinin yerini kök hücrelerden salınan vücudu gençleştirici, yenileştirici, onarıcı görevleri olan exosome tedavisi yöntemine bırakmakta olduğuna dair genel bir trend öne çıkmaya başlamıştır.

Exosome’lar kök hücrelerden salınan, genetik bilgiler taşıyan, vücuttaki hücreler arasında iletişim kurma ve mesaj taşıma görevini yerine getiren hücre dışı parçacıklardır.  Exosome’lar vücuttaki hücreler arasında hücre düzenleyicileri olarak bilinen kod molekülleri taşırlar. Eksozomlar, vücutta onarım, yenilenme, gençleştirme, iltihabı azaltma ve hatalı bağışıklık yanıtını değiştirme gibi görevleri yerine getirirler.

Günümüzde tıptaki son gelişmeler ile dünyadaki genel trend kök hücrelerin sekretomları olan ve birçok kullanım kolaylığı olan exosome tedavisi yönteminin öne çıkmakta olduğu yönündedir.