Kök Hücre SVF Tedavisi ile gençleşme, yenileşme, canlanma, onarım ve tedavi

Haber Röportajı::

Dr. YÜKSEL BÜKÜŞOĞLU GELECEĞİN TIBBI VE GENÇLEŞME PINARI OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ve KENDİ YAĞLARIMIZDAN ELDE EDİLEN KÖK HÜCRE TEDAVİSİ YÖNTEMİNİ  ANLATTI:

“GÖBEK ÇEVRESİ CİLT ALTINDAN ALINAN  YAĞ DOKUSU ONARICI, TAMİR EDİCİ, TEDAVİ EDİCİ, YENİLEŞTİRİP GENÇLEŞTİRİCİ KÖK HÜCRELER İÇİN ÇOK ZENGİN BİR KAYNAK!"

Kök hücrelerimiz hiç son yıllardaki kadar popüler olmamıştı. Meğer diyet ve sporla kurtulmak için uğraştığımız yağlarımız bir aslında vücudun kendi kendini onarıp, tamir etmesini, gençleşmesini sağlayan bir gençlik pınarı, kök hücre yatağıymış. Göbek çevresi cilt altı yağ dokusundan özel bir işlemle kolaylıkla alınan yağların laboratuvar şartlarında özel tıbbi işlemlerle ayrıştırılmasından sonra hücrelerin hiç bekletilmeden, saklanmadan, tekrar üretilmeden, aktive edilerek, canlı canlı hemen aynı kişiye enjeksiyon yöntemi ile verilmesiyle uygulanan Kök Hücre SVF Tedavisi'ni Dr. Yüksel Büküşoğlu anlattı.

Kök hücre, vücudun herhangi bir organında, bağ ya da kemik dokusunda farklılaşabilen ve onarıcı, yenileyici, tamir edici görevler üstlenen hücredir. Kök hücre bakımından en zengin bölge ise göbek çevresi cilt altı yağ dokularıdır. Cilt altındaki yağ dokularından bir miktar alınarak milyonlarca canlı kök hücre elde edilebilir. Bu tedaviye Kök Hücre SVF tedavisi adı verilir. Kendi göbek çevresi yağ dokumuzdan elde edilen Kök Hücre SVF tedavisinin amacı zenginleştirilmiş kök hücrelerin yıpranmış dokuya enjekte edilerek o dokudaki yenileşme, gençleşme, onarımın ve tamirin hızlandırılmasıdır. Bu amaçla kök hücreler en çok eklem şikayetlerinde eklem içine verilerek ya da cilde uygulanarak kullanılmaktadır. Kök Hücre SVF Tedavisi, diz ve kalça eklem kireçlenmesi, kıkırdak hasarı, menisküs ve spor yaralanmaları gibi durumların yanı sıra estetik amaçlı yüz ve cilt gençleştirme, saçların gürleşmesi ve canlandırılması amacıyla kullanılmaktadır.  

Kök Hücre Tedavisi için kendi yağlarımızla gençleşme, canlanma, tamir diyebilir miyiz?

Eklemlerimizde yaşlanma ile olan hasarı gidermek ve bunun yanı sıra estetik amaçlı cildimizin daha genç ve daha canlı bir yapı ve görünüme sahip olabilmesi için tıbbın en son uygulamalardan biri kendi kök hücrelerimizle yapılan tedaviler. Vücudumuzun yağ dokusunda saklanan kendi kök hücrelerini kullanarak yıpranmış dokuda gençleşme, canlanma, tamir ve onarımın ile hücresel gençleşmenin sağlanması günümüz tıbbının en yeni uygulamalarından. Yani evet, kendi yağlarımızı aslında bu açıdan bakarsak ve bu işlemi ihtiyaç halinde sınırsız sayıda tekrar edebileceğimizi düşünürsek, bir bakıma gençleşme pınarı olarak niteleyebiliriz.

Kendi kök hücrelerimiz vücudumuzda hangi bölgelerde bulunuyor?

Kendi kök hücrelerimizin vücudumuzdaki en zengin olarak bulunduğu yer göbek çevresi cilt altı yağ dokusudur (adipoz doku). 

Peki bu yağlar vücuttan nasıl alınıyor? Alındıktan sonra bize gençlik olarak geri dönüşü hangi işlemlerden geçtikten sonra oluyor?

Cilt altı yağ dokusundan özel bir işlemle kolaylıkla alınan yağların laboratuvar şartlarında özel tıbbi işlemlerle ayrıştırılması sonrası milyonlarca kök hücre içeren Kök Hücre SVF sıvısı (Stromal Vasküler Fraksiyon) elde ediliyor. Kök Hücre SVF Tedavisi kök hücreden zengin yağ dokusu sıvısı transferidir. Milyonlarca canlı kök hücreler ile rejenatif-yenileştirici-gençleştirici -onarıcı hücreler içerir. Kendi vücut yağlarımızdan elde edilen kök hücreler hiç bekletilmeden, saklanmadan, tekrar üretilmeden, aktive edilerek, canlı canlı hemen aynı kişiye enjeksiyon yöntemi ile verilerek tedavi yapılmaktadır.

“YENİLEŞTİRİCİ, ONARICI, TAMİR EDİCİ, GENÇLEŞTİRİCİ ETKİSİ UZUN SÜRÜYOR VE SINIRSIZ SAYIDA TEKRAR EDİLEBİLİR”

Bu işlem herhangi bir risk içeriyor mu? Uygulanmasındaki en büyük avantajlar nedir?

Kişinin kendi vücut yağından elde edilen kök hücresi enjeksiyonlarının kendi hücrelerimiz olması nedeniyle güvenli olması, alerji doku reddi, aşırı duyarlılık reaksiyonu, enfeksiyon bulaşmaması avantajlarının yanı sıra, iz bırakma riskinin olmaması, etkisinin kanıtlanmış olması, kalıcılığı, yenileştirici, onarıcı, tamir edici, gençleştirici etkisinin uzun sürmesi, kolay uygulanabilirliği ve uygulamanın sınırsız sayıda tekrar edilebilir olması en büyük avantajlarıdır.

 

Kök Hücre Tedavisi nerelere uygulanabiliyor?

Kök Hücre Tedavisi eklem içine ya da yüz ve cilde, saçlı deriye uygulanabiliyor.

Eklem kireçlenmesinde diz ve kalça eklemi içine uygulan Kök Hücre Tedavisi eklem kıkırdağında harabiyeti gidermek, iyileştirmek, onarmak, kıkırdak tamirini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktdır.

Kök Hücre Tedavisi bunu yanı sıra estetik amaçlı olarak gençleştirilmek, canlandırılmak istenen alanlara yüz, göz çevresi, boyun, dekolte bölgesi, el sırtı ya da gençleşme ve yenileştirmeyi nerede istiyorsak oraya enjekte edilerek işlem gerçekleştirilir. Bunların dışında saç problemleri, saçların kuvvetlendirilmesi, saç azlığı, kellik, sivilce izleri ve çukurluklarının giderilmesi, çeşitli yara ya da yanık izlerinin giderilmesi, cilt çatlaklarının giderilmesi, dudakların ve memelerin dolgunlaştırılmasında kullanılır. 

Uygulama kaç saat sürüyor? Sonrasında normal yaşama hemen dönülebiliyor mu?

Toplam 3-4 saat süren işlem sonrası yürüyerek klinikten ayrılıp, normal hayatınıza devam edebiliyorsunuz. İşlem genelde sadece bir kez uygulanıyor. Ancak ihtiyaç halinde sınırsız sayıda tekrar edebilmek de mümkün. Ekilen kök hücreler uygulama yapılan yerde, eklemlerinizde ya da cildinizde tamir, onarım, yenileşme ve gençleşmeyi sağlayarak istenen sonucu sağlıyor.