Kök Hücre ile Kalça Kireçlenmesi Tedavisi

Kök Hücre ile Kalça Kireçlenmesi Tedavisi

Kalça kireçlenmesi, kalça ekleminde yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin eşlik ettiği ilerleyici harabiyet ve eklem kıkırdağı kaybı ile karakterize yaygın görülen kalça eklemini bozan bir eklem hastalığıdır.  Femur başı avasküler nekrozu ise hem bir travmaya hem de travmatik olmayan nedenle femur başının damar dolaşımının bozulmasıyla oluşur. Femur başının damarlarla beslenmesinde bozulma, kemik iliği ve kemik hücrelerinin ölümüne ve sonunda femur başının hücrelerinin ölümüne ve çökmesine yol açacaktır. Bilimsel yayımlara göre kalça eklemi en sık etkilenen kireçlenme görülen eklemlerden biridir ve orta yaş ve yaşlı hastalarda da görülme eğilimi gösterir ve görülme sıklığı %10 civarındadır. Kalça ağrısı, tutukluk ve sınırlı hareket kabiliyeti ile hastaların yaşam kalitesini etkiler. Kalça Kireçlenmesi Tedavisi olarak genellikle non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) gibi antiinflamatuar ilaçlar kullanılarak konservatif tedavi sıklıkla tercih edilir. Fizik Tedavi daha iyi destek sağlamak için etkilenen eklem çevresindeki kasları güçlendirmeyi amaçlayan bir tedavi şekli olarak faydalı olabilir. Kalça eklem içi kortikosteroid veya hyalüronik asit enjeksiyonları, ağızdan ilaçlar ağrıyı hafifletebilir. Ancak bunların yalnızca şikayetlerin bir nebze olsun azalmasını sağladığı bilinmektedir. Tüm bu sözü edilen tedaviler yalnızca hastaların ağrılarını giderebilir. Sonunda hastanın total kalça protezine olan ihtiyacını kaçınılmaz bir şekilde geciktiremezler.  Özellikle, kalça eklemi kireçlenmesi olan genç hastalarda total kalça protezinden kaçınmak veya geciktirmek için cerrahi olmayan yeni tedavi seçenekleri arandığı bilinmektedir.

Son birkaç yılda, kalça kireçlenmesi tedavisi yöntemi olarak karın bölgesi cilt altı yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerle yapılan SVF Tedavisi adlı yeni bir tıbbi tedavi geliştirilmiştir. Kök hücreler, kolay elde edilme, kıkırdak dokusuna dönüşme potansiyeli ve düşük komplikasyon riski gibi avantajlarından dolayı biyolojik tedaviler olarak giderek daha popüler hale gelmiştir. Ayrıca, kalça eklemi osteoartritinin, yani kalça kireçlenmesinin, kökeni kıkırdak harabiyeti ve inflamasyona dayandığından, kök hücreler büyüme faktörleri, sitokinler ve diğer maddeleri serbest bırakarak parakrin, antiinflamatuar ve immünomodülatör fonksiyonlar oynayabilmektedir. Bu nedenle, kalçaya kök hücre tedavisi ile kalça eklemi etkili bir şekilde iyileştirilebilir, dokular arası yıkım etkisini azaltır.  Kalça kireçlenmesine kök hücre tedavisi özellikleri nedeniyle yerel doku iyileşmesini uyarır ve bütünsel olarak kalça eklemini iyileştirir.

Kalça osteoartriti, yani kalça kireçlenmesine kök hücre tedavisi ağrıyı azaltmayı, kalça eklemi kıkırdak kalınlığını artırmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan ameliyatsız kalça kireçlenmesi tedavisi şeklidir. Hastanın kendi göbek çevresi yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerle yapılan SVF Tedavisi etkili bir tedavi seçeneğidir. Kök hücre tedavisinin ortaya çıkışı, protezsiz kalça kireçlenmesi tedavisi ile ameliyat istemeyen hastalara umut vermektedir. Kök hücre ile ameliyatsız kalça kireçlenmesi tedavisi günümüzde protez gerektirmeden kalça kireçlenmesi şikayetlerinin tedavisinde önemli bir seçenek haline gelmiştir.